Geef een hart voor een hart
Voor Tim van Pelt, Thijs van Keulen en Dennis de Knijff is het niet de eerste keer dat ze deelnemen aan de halve marathon maar dankzij het interactieve LED-shirt is de wedstrijd wel extra speciaal. “Om fit te blijven sport ik veel. Ik heb eerder meegedaan aan hardloopwedstrijden, maar het is vandaag wel extra bijzonder om in dit LED-shirt te rennen voor zo’n belangrijk doel als hartveiligheid. Niemand is immuun voor een hartstilstand”, vertelt Tim. “Per jaar krijgen 17.000 mensen in ons land een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Voor hen willen we dat er sneller hulp kan worden geboden.”

"Eindhoven is het hart van Philips daarom starten we de campagne hier. Met dit shirt maken we duidelijk dat veel plekken in de stad nog hartveiliger moeten worden", aldus Nanda Huizing, Head of Brand, Communications en Digital bij Philips Benelux. In de landelijke bewustwordingscampagne roept Philips mensen op om het initiatief om Nederland hartveiliger te maken te steunen door digitaal een hart voor een hart te geven via www.Philips.nl/Hartveiliger.

Nog 5.000 AED’s nodig
De Hartstichting becijferde afgelopen week dat voor een landelijk dekkend netwerk op dit moment nog 5.000 AED’s nodig zijn. Philips en de Hartstichting werken sinds januari 2018 samen om het leven van hart- en vaatpatiënten en (hoog)risicogroepen in Nederland te verbeteren. Volgens de Hartstichting is bij een hartstilstand de overlevingskans het grootst als je direct 112 belt en binnen 6 minuten begint met reanimeren en een AED inzet. De gemiddelde responstijd van een ambulance is 8 tot 10 minuten. Philips is wereldwijd marktleider op het gebied van AED's. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Iedereen mag een AED bedienen.

Speciaal ontworpen interactief LED-shirt
Het speciaal voor Philips ontworpen interactieve hardloopshirt is voorzien van 850 individuele LED-lampjes en een GPS-module. De GPS-module geeft aan waar de renner zich in de stad bevindt en berekent vervolgens hoever het is tot de dichtstbijzijnde AED. Het shirt kleurt groen op het moment dat de loper in een 6-minuten zone is. Het shirt kleurt rood als de loper zich buiten een 6-minuten zone bevindt.